MuGears

Season6 Ep9- Non Reset, Ex 999 Max Level 999 PPL:100


  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới )

  †TheGoD†
  †TheGoD†

  Posts : 20
  Join date : 2017-12-21

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) Empty Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới )

  Post by †TheGoD† on Fri Jan 05, 2018 2:26 am

  New Edited Ancient Sets Coming!!!
  Unlike the old ancient sets, these new sets required all 5 items full set to activated the ancient options (except MG's items), and all option can be modified as you wish. Please comment below to tell us how would you like the new ancient set options should be. Thank you!

  Nhằm mục đích tạo thêm sự mới lạ , chúng tôi sẽ thêm vào các Set Ancient mới. Set Ancient sắp cập nhật , tính năng cũng sẽ thay đổi.
  Tất cả các Set dưới đây bao gồm Nón + Áo + Quần + Tay + Chân ( trừ MG ko nón và RF ko tay )
  Để kích hoạt cả Set Ancient bạn cần có đủ 1 bộ . Sẽ không như bản gốc Webzen cũ. Xin hãy góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn các Set thần dưới đây .

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 6051a6142e39768864fa4eba00053996
  ♛Mahes Black Dragon :
  Blade Knight
  Double Damage Rate +15%
  Ignore Enemy's Defense +6%
  Increase Defense when using Shield weapons +30%
  Increase Excellent Damage Rate +15%
  Increase Critical Damage Rate +15%

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 9de244989bcf11070d5502219ed0248e
  ♛Bes Eclipse :
  Dark Wizard
  Double Damage Rate +15%
  Increase Wizardry Damage +50%
  Ignore Enemy's Defense +6%
  Increase Excellent Damage Rate +15%
  Increase Critical Damage Rate +15%

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 98d982ad2a4e7bba99f5fa7d56088b9a
  ♛Serket Iris :
  Elf
  Increase Damage +255
  Ignore Enemy's Defense +6%
  Double Damage Rate +18%
  Increase Excellent Damage Rate +18%
  Increase Critical Damage Rate +18%

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 26195740_376620069417319_4927040808088583421_n
  ♛Apis Valiant
  Magic Gladiator
  Increase damage when using two handed weapons +30%
  Increase Excellent Damage Rate +15%
  Increase Critical Damage Rate +15%
  Ignore Enemy's Defense +6%
  Double Damage Rate +15%

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 26169520_376620219417304_8436749702060539400_n
  ♛Hapy Ancient
  Summoner
  Double Damage Rate +18%
  Ignore Enemy's Defense +6%
  Increase Defense +255
  Increase Excellent Damage Rate +18%
  Increase Critical Damage Rate +18%


  ♛Khons Dark Steel
  Dark Lord
  Increase Strength +255
  Increase Excellent Damage Rate +18%
  Increase Critical Damage Rate +18%
  Ignore Enemy's Defense +6%
  Double Damage Rate +18%

  ♛Horus Holy Storm
  Rage Fighter
  Increase Excellent Damage Rate +18%
  Increase Critical Damage Rate +18%
  Increase Skill Damage +600
  Double Damage Rate +18%
  Ignore Enemy's Defense +6%

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 351ae365c66afa85effd9030b3e3748f
  ♛Bragi Dark Phoenix
  Blade Knight
  Increase Skill Damage +255
  Increase Damage +255
  Increase Critical Damage +255
  Increase Excellent Damage +255
  Increase Excellent Damage Rate +20%
  Increase Critical Damage Rate +20%
  Double Damage Rate +20%
  Ignore Enemy's Defense +7%
  Increase used Sword Damage +30%
  Increase Defense when using Shield weapons +20%

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 65984940d8e8383169f3fbff74cabb15
  ♛Alvis Grand Soul
  Soul Master
  Increase Skill Damage +255
  Increase Damage +255
  Increase Critical Damage +255
  Increase Excellent Damage +255
  Increase Excellent Damage Rate +20%
  Increase Critical Damage Rate +20%
  Double Damage Rate +20%
  Ignore Enemy's Defense +7%
  Increase Wizardry Damage +30%
  Increase Defense when using Shield weapons +20%

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 97ca8684e89cb38b03dd621fe737bcd3
  ♛Frigg Holy Spirit
  Muse Elf
  Increase Skill Damage +255
  Increase Damage +255
  Increase Critical Damage +255
  Increase Excellent Damage +255
  Increase Excellent Damage Rate +20%
  Increase Critical Damage Rate +20%
  Double Damage Rate +20%
  Ignore Enemy's Defense +7%
  Increase Skill Damage +255
  Increase Defense When Using Shield Weapons 50%

  ♛Tyr Thunder Hawk
  Magic Gladiator
  Increase Skill Damage +255
  Increase Damage +255
  Increase Critical Damage +255
  Increase Excellent Damage +255
  Increase Excellent Damage Rate +20%
  Increase Critical Damage Rate +20%
  Double Damage Rate +20%
  Ignore Enemy's Defense +7%
  Increase used Sword Damage +50%
  Increase Defense when using Shield weapons +30%

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) 26220268_376620079417318_6929930980795330144_n
  ♛Elune Demonic
  Excellent Damage Rate +8%
  Excellent Damage Rate +9%
  Excellent Damage Rate +10%
  Double Damage Rate +12%
  Opciones por Set Completo
  Increase Defense +40
  Increase Skill Damage +80
  Increase Max. Mana +200
  Increase Wizardry Damage +13%

  ♛Surt Glorious
  Dark Lord
  Increase Skill Damage +255
  Increase Damage +255
  Increase Critical Damage +255
  Increase Excellent Damage +255
  Increase Excellent Damage Rate +20%
  Increase Critical Damage Rate +20%
  Double Damage Rate +20%
  Ignore Enemy's Defense +7%
  Increase Skill Damage +255
  Increase Defense when using Shield weapons +50%

  ♛Magni Piercing Groove
  Increase Skill Damage +255
  Increase Damage +255
  Increase Critical Damage +255
  Increase Excellent Damage +255
  Increase Excellent Damage Rate +20%
  Increase Critical Damage Rate +20%
  Double Damage Rate +20%
  Ignore Enemy's Defense +7%
  Increase Min Damage +255
  Increase Max Damage +255
  avatar
  lenguyen

  Posts : 1
  Join date : 2018-01-10

  Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới ) Empty Re: Update New Ancient Set ( các bạn cmt ý riêng của mình bên dưới )

  Post by lenguyen on Wed Jan 10, 2018 10:25 am

  adm fix lại tỉ lẹ rơi lông vũ với ạ.. huy hiêu hoang tộc thì ngiều mà lông vũ farm cả ngày không được 1 cái

   Current date/time is Mon May 27, 2019 3:11 am